Плащанията над 5 хиляди лева задължително по банков път