Социални предприемачи и инвеститори си дават среща в София