Визуалното изкуство като отражение и подсъзнание на социалистическата идеология