Нови икономически стимули целят разумно ползване на водата в туризма и напояването