Фирмите за ремонтите вече влязоха в “Рилски” и “Шандор”