До 28 октомври фермерите кандидатстват за държавна помощ за газьол