Животновъди ще получат 62 млн. лв. преходна национална помощ за 2016 г.