Работна група в МЕ ще проучва възможностите за развитие на въгледобива у нас