Изтеглиха от магазините хиляди бутилки фалшив оцет