Гигантът в минната индустрия BHP отчете най-добрите си резултати от 5 години