Климатичните промени - липсващата тема в президентския дебат в САЩ