Вижте номерата на секциите, в които ще се гласува и машинно