200 страни сключиха Глобално споразумение за намаляване на вредните газове