Шуменска община ще раздава купони за хляб на бедни