МОН ще насърчава учителите да използват дигитални устройства за обучението в час