Страховете на децата срещу страховете на възрастните