Неизвършени разходи пълнят бюджетния излишък, не добра събираемост