Тавекио: Мутко е весел, умен и открит - типичен италианец