Тир се обърна и затвори пътя в района на Присовските завои!