Петима американски президенти, които не спечелиха втори мандат