М. Стоянов: Ванката от Ковачево ще весели всевишния в небесата