Евроинс Иншурънс Груп с 24% ръст на премийния си приход през септември