По-малко грешки при изплащането на суми в сектор „Земеделие“, отчита Европейската сметна палата