Християна Тодорова открехна вратата към нов проект с ансамбъла