Депутатите одобриха намаление на лихвата за забава