Аукционът за правата на Булленд инвестмънтс ще се състои на 20 октомври