Само общини ще получават държавна собственост безвъзмездно