Германски полицаи са простреляни при изпълнение на операция