София подобрява класирането си в доклад за регионалното развитие