Кабинетът ограничи правата на областните управители при сделки с държавни имоти