Изложба припомня яркия път в изкуството на Георги Бакърджиев