Притча: Не получих нищо от това, за което молих... Но получих всичко, което ми е нужно.