За пръв път от 2015 г. се отчита намаление на броя на хоспитализациите