Зоокътът в "Кайлъка" се обогати с двойка чернокрили пауни