„Безмилостният злодей” на Гърция - заловен в България