Парламентът прие на първо четене промени в данъчни закони