„Историята оживява“: Цар Фердинанд I – противоречивият държавник