Компаниите могат да получат до 200 хил. евро за социални предприятия