Децата от ДГ „Иглика” във Варна ще бъдат временно настанени в предоставен на общината държавен имот