Професията брокер, пазарите, етиката и стандартите