Мермерски анатемоса супер храните! Само с мед, вода и хляб може да изкараме до 147 години