Клаудия Кардинале: Трябва да си много силен, за да не изгубиш своята идентичност