Карел Крал: Към либерализацията на енергийния пазар се подходи емоционално