Повечето американски собственици на манипулирани коли Volkswagen са приели предложението за обезщетение по "Дизелгейт"