Драгомир Стефанов: Странно е, че единствено Коалиция „КАЛФИН – ПРЕЗИДЕНТ“ е активна в разяснителната кампания за референдума