Партизан излезе за мач с лика на престъпник по идея на Божинов