Предлагат обучение и стаж на над 1000 безработни младежи в Хасковско