115 г. от рождението на един знаменит български творец