Ясни са имената на лауреатите на Биеналето на малките форми