Вечните цитати от великото произведение "Време разделно"